Lisans
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
YDI 1011 Yabancı Dil I Z 2/0/0 3
AİİT 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 3
OKÖ 1001 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Z 3/0/0 5
EMB 0002 Eğitim Felsefesi Z 2/0/0 3
EMB 0001 Eğitime Giriş Z 2/0/0 3
OKÖ 1002 Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Z 2/0/0 3
TÜR 1001 Türkçe I Z 3/0/0 5
MBE 1001 Bilişim Teknolojileri I Z 3/0/0 5
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 35
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
OKÖ 2002 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Z 3/0/0 5
AİİT2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 3
EMB 0004 Eğitim Psikolojisi Z 2/0/0 3
OKÖ 2001 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Z 2/0/0 5
EMB 0003 Eğitim Sosyolojisi Z 2/0/0 3
TÜR 2001 Türk Dili II Z 3/0/0 5
YDI 2011 Yabancı Dil II Z 2/0/0 3
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 32
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EMB 0005 Türk Eğitim Tarihi Z 2/0/0 3
EMB 0006 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2/0/0 3
OKÖ 3003 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Z 3/0/0 6
OKÖ 3004 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Z 3/0/0 5
OKÖ 3005 Okul Öncesi Eğitim Programları Z 3/0/0 5
AKTS Kredi Toplamı 22
Not :* Seçmeli Alan Dersleri havuzundan OKL 3000 kodlu derslerden üçü seçilmelidir.
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EGK 0023 Türk İşaret Dili Z 0/0/0
EMB 0007 Öğretim Teknolojileri Z 2/0/0 3
EMB 0008 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2/0/0 3
EGK 0008 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1/2/0 3
OKÖ 4003 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Z 3/0/0 4
OKÖ 4004 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Z 3/0/0 3
OKÖ 4005 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Z 2/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 19
Not :* Seçmeli Alan Dersleri havuzundan OKL 4000 kodlu derslerden ikisi seçilmelidir.
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EMB 0009 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2/0/0 3
EMB 0010 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2/0/0 3
OKÖ 5003 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Z 3/0/0 4
OKÖ 5004 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Z 3/0/0 4
OKÖ 5005 Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları Z 3/0/0 5
AKTS Kredi Toplamı 19
Not :* Seçmeli Alan Dersleri havuzundan OKL 5000 kodlu derslerden ikisi seçilmelidir.
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EMB 0011 Eğitimde Ahlak ve Etik Z 2/0/0 3
EMB 0012 Sınıf Yönetimi Z 2/0/0 3
OKÖ 6003 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Z 3/0/0 5
OKÖ 6004 Çocuk Ruh Sağlığı Z 3/0/0 5
OKÖ 6005 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Z 2/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 19
Not :* Seçmeli Alan Dersleri havuzundan OKL 6000 kodlu derslerden ikisi seçilmelidir.
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
OKÖ 7001 Öğretmenlik Uygulaması I Z 2/6/0 12
EMB 0013 Okullarda Rehberlik Z 2/0/0 3
OKÖ 7004 Karakter ve Değer Eğitimi Z 2/0/0 3
OKÖ 7005 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Z 3/0/0 4
AKTS Kredi Toplamı 22
Not :* Seçmeli Alan dersleri havuzundan OKL 7000 kodlu derslerden ikisi ve Seçmeli Alan Dışı havuzu derslerinden biri seçilmelidir.
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EMB 0014 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2/0/0 3
OKÖ 8004 Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları Z 3/0/0 4
OKÖ 8001 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2/6/0 15
AKTS Kredi Toplamı 22
Not :* Seçmeli Alan Dersleri havuzundan OKL 8000 kodlu derslerden ikisi seçilmelidir.
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MB Seçmeli Alan SA 2/0/0 4
AE Seçmeli Alan SA 2/0/0 4
AE Seçmeli Alan SA 2/0/0 4
MB Seçmeli Alan SA 2/0/0 4
EGK 0010 Beslenme ve Sağlık SA 2/0/0 3
EGK 0011 Bilim Tarihi ve Felsefesi SA 2/0/0 3
EGK 0015 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi SA 2/0/0 3
EGK 0016 İnsan İlişkileri ve İletişim SA 2/0/0 3
EGK 0019 Medya Okuryazarlığı SA 2/0/0 3
EGK 0023 Türk İşaret Dili SA 2/0/0 3
EMB 0018 Eğitim Hukuku SA 2/0/0 4
EMB 0019 Eğitim Antropolojisi SA 2/0/0 4
EMB 0023 Eğitimde Program Geliştirme SA 2/0/0 4
EMB 0029 Karşılaştırmalı Eğitim SA 2/0/0 4
EMB 0035 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim SA 2/0/0 4
EMB 0038 Erken Çocuklukta Toplumsal Cinsiyet SA 2/0/0 3
OKÖ 0001 Aile Eğitimi ve Katılımı SA 2/0/0 4
OKÖ 0004 Çocukta Hareket Gelişimi ve Eğitimi SA 2/0/0 4
OKÖ 0004 Çocukta Hareket Eğitimi ve Gelişimi SA 2/0/0 4
OKÖ 0007 Erken Çocuklukta Dil ve Kavram Gelişimi SA 2/0/0 4
OKÖ 0009 Erken Çocuklukta Ritim, Dans ve Orff Eğitimi SA 2/0/0 4
OKÖ 0009 Erken Çocuklukta Ritim, Dans, Orff Eğitimi SA 2/0/0 4
OKÖ 0011 Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi SA 2/0/0 4
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BES0001 Yaşam İçin Sağlıklı Beslenme SAD 2/0/0 2
BES0002 Gıda Güvenliği SAD 2/0/0 2
BES0003 Dünya Mutfak Kültürleri SAD 2/0/0 2
CEU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
FİZU0008 Herkes İçin Modern Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0009 Patent, Tasarım ve İnovasyon SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 PLASTİK SANATLAR I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 PLASTİK SANATLAR II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRDU0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature,Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 LİDERLİK EĞİTİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 KARİYER GELİŞTİRME, PLANLAMA VE YÖNETİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0006 GİRİŞİMCİLİK II SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İLETİŞİM DİLİ SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I (Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II (Ders Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 Physics of Everyday Life SAD 2/0/0 2
PHU0008 Modern Physics For Everyone SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TDEU0002 Karşılaştırmalı Mitoloji SAD 2/0/0 2
TDEU0003 YAZARLIK ATÖLYESİ SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca 1 SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3
YMU0001 SOSYAL MEDYA VE TOPLUM SAD 2/0/0 4