Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
İletişim Sanatları
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ISN1101 Tasarım Atölyesi I Z 1/2/0 4
ISN1102 Bilgisayar I Z 2/0/0 3
ISN1103 Sanat Tarihi I Z 2/0/0 2
ISN1104 Sosyoloji Z 2/0/0 2
ISN1105 İletişimbilimi I Z 2/0/0 3
ISN1106 Pazarlamanın Temel İlkeleri I Z 2/0/0 3
ISN1107 Genel Psikoloji Z 2/0/0 3
ISN1108 Halkla İlişkiler Temel Kavram ve İlkeleri Z 2/0/0 3
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ISN2101 Tasarım Atölyesi II Z 1/2/0 4
ISN2102 Bilgisayar II Z 2/0/0 3
ISN2103 Sanat Tarihi II Z 2/0/0 2
ISN2104 Yaratıcı Düşünce Z 2/0/0 2
ISN2105 İletişimbilimi II Z 2/0/0 3
ISN2106 Pazarlamanın Temel İlkeleri II Z 2/0/0 3
ISN2107 Reklamcılığa Giriş Z 2/0/0 2
ISN2108 Davranış Bilimleri Z 2/0/0 2
ISN2109 Fotoğraf Bilgisi Z 2/0/0 2
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
YDI3001* Yabancı Dil III Z 3/0/0 3
ISN3101 İmaj Yönetimi Z 2/0/0 3
ISN3102 Kişilerarası İletişim Z 2/0/0 3
ISN3103 Seminer I Z 2/0/0 4
ISN3104 Kurum Kültürü Z 1/2/0 3
ISN3105 Araştırma Yöntemleri Z 2/0/0 2
  Seçmeli Alan 12
AKTS Kredi Toplamı 30
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
YDI4001 Yabancı Dil IV Z 3/0/0 3
ISN4101 Göstergebilim Z 2/0/0 4
ISN4102 İletişimde İkna Z 2/0/0 4
ISN4103 Seminer II Z 2/0/0 4
ISN4104 Kurumsal Kimlik Z 2/0/0 3
  Seçmeli Alan 12
AKTS Kredi Toplamı 30
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ISN5101 Görsel Göstergebilim Z 2/0/0 5
ISN5102 Pazar Araştırmaları ve Uygulamaları Z 1/2/0 5
ISN5103 Seminer III Z 2/0/0 4
ISN5104 Tüketici Davranışları Z 2/0/0 4
  Seçmeli Alan 12
AKTS Kredi Toplamı 30
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ISN6100 Staj I Z 0/0/0 3
ISN6101 Siyasal İletişim Z 2/0/0 3
ISN6102 Medya Planlaması Z 2/0/0 4
ISN6103 Seminer IV Z 2/0/0 4
ISN6104 Marka Yönetimi Z 2/0/0 4
  Seçmeli Alan 12
AKTS Kredi Toplamı 30
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ISN7102 İletişim Hukuku Z 2/0/0 3
ISN0101 Bitirme Projesi I Z 1/2/0 10
ISN7103 Seminer V Z 2/0/0 4
ISN7104 Stratejik Planlama Z 2/0/0 4
  Seçmeli Alan 9
AKTS Kredi Toplamı 30
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ISN8100 Staj II Z 0/0/0 3
ISN8101 Yeni Medya Z 2/0/0 2
ISN0102 Bitirme Projesi II Z 1/2/0 10
ISN8103 Seminer VI Z 2/0/0 4
ISN8104 İşletme Yönetimi Z 2/0/0 2
  Seçmeli Alan 9
AKTS Kredi Toplamı 30
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ISN1301 İletişim Sanatları Atölyesi I (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN1302 Kültür ve Sanat Tarihi I (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN1401 Reklam ve Tasarım I (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN1402 Sinema Dili I (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN1403 Söz Sanatları I (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN2301 İletişim Sanatları Atölyesi II (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN2302 Kültür ve Sanat Tarihi II (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN2303 Etkili İletişim II (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN2304 İletişim Tasarımı (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN2401 Reklam ve Tasarım II (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN2402 Sinema Dili II (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN2403 Söz Sanatları II (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN3201 Protokol Bilgisi I SA 2/0/0 3
ISN3202 Reklam Söylemi I SA 2/0/0 3
ISN3203 Reklam Metni Yazarlığı I SA 2/0/0 3
ISN3204 İşletmelerde Halkla İlişkiler SA 2/0/0 3
ISN3205 Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı I SA 2/0/0 3
ISN3206 Reklam Filmi Yönetmenliği I (Açılmayacak) SA 1/2/0 3
ISN3207 Bilgisayarda Tasarım I SA 0/4/0 3
ISN3208 Reklam ve Tanıtım Fotoğrafçılığı (Açılmayacak) SA 1/2/0 3
ISN3209 Kurgu SA 0/4/0 3
ISN3210 Kurumsal İletişim Yönetimi SA 2/0/0 3
ISN3211 Medya Okuryazarlığı (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN3212 Reklam Atölyesi I SA 1/2/0 3
ISN3213 Metin Çözümlemesi SA 2/0/0 3
ISN3214 Estetik (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN3301 Toplumbilimlerde Araştırma Yöntemleri (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN3302 İletişim Sanatlarında Kuram ve Uygulama III (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN4201 Protokol Bilgisi II SA 2/0/0 3
ISN4202 Reklam Söylemi II SA 2/0/0 3
ISN4203 Reklam Metni Yazarlığı II SA 2/0/0 3
ISN4204 Etkili Sunum Teknikleri SA 1/2/0 3
ISN4205 Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı II SA 2/0/0 3
ISN4206 Reklam Filmi Yönetmenliği II (Ders Açılmayacak) SA 1/2/0 3
ISN4207 Bilgisayarda Tasarım II SA 0/4/0 3
ISN4208 Mitoloji (Ders Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN4209 Televizyon Reklamcılığı (Ders Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN4210 Yönetişim ve Etkili İletişim SA 2/0/0 3
ISN4211 Medya Eleştirileri SA 2/0/0 3
ISN4212 Reklam Atölyesi II SA 1/2/0 3
ISN4213 Uzmanlık Metinleri SA 2/0/0 3
ISN4214 Reklam Kampanyaları I SA 1/2/0 3
ISN4301 Metin Okuma ve Yazma Teknikleri II (Ders Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN4302 İletişim Sanatlarında Kuram ve Uygulama IV (Ders Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN5201 Reklam Atölyesi III (Açılmayacak) SA 1/2/0 3
ISN5202 Reklam Kampanyaları II SA 1/2/0 3
ISN5203 Halkla İlişkilerde Araç ve Teknikler (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN5204 Pazarlama İletişimi SA 2/0/0 3
ISN5205 Reklam İçin Senaryo Yazma Teknikleri (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN5206 Uluslararası Reklamcılık (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN5207 İletişim Stratejileri I SA 2/0/0 3
ISN5208 Reklam Grafiği I SA 1/2/0 3
ISN5209 Reklam Filmi Yapım-Yönetim I (Açılmayacak) SA 1/2/0 3
ISN5210 İtibar Yönetimi SA 2/0/0 3
ISN5211 Kültürlerarası İletişim SA 2/0/0 3
ISN5212 Tanıtım SA 2/0/0 3
ISN5213 Girişimcilik SA 2/0/0 3
ISN5301 Ruhbilimsel İletişim (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN6201 Reklam Atölyesi IV SA 1/2/0 3
ISN6202 Sponsorluk SA 2/0/0 3
ISN6203 Halkla İlişkiler Yönetimi SA 2/0/0 3
ISN6204 Kurumsal Reklamcılık SA 1/2/0 3
ISN6205 İletişim Etiği(Ders Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN6206 Müşteri İlişkileri Yönetimi SA 2/0/0 3
ISN6207 İletişim Stratejileri II SA 2/0/0 3
ISN6208 Reklam Grafiği II SA 1/2/0 3
ISN6209 Reklam Filmi Yapım-Yönetim II (Ders Açılmayacak) SA 1/2/0 3
ISN6210 İnsan Kaynakları Yönetimi SA 2/0/0 3
ISN7201 Halkla İlişkiler Kampanyaları I (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN7202 İnternet Reklamcılığı I SA 1/2/0 3
ISN7203 Marka Stratejileri SA 2/0/0 3
ISN7204 Reklam Ölçme ve Değerlendirme (Açılmayacak) SA 1/2/0 3
ISN7205 İletişim Danışmanlığı I (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN7206 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Uygulamaları SA 2/0/0 3
ISN7207 Açıkhava Reklamcılığı SA 2/0/0 3
ISN7208 Spor Pazarlaması (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN7209 Reklam ve Popüler Kültür SA 2/0/0 3
ISN7210 Dijital Pazarlama SA 2/0/0 3
ISN7301 Kurum Kimliği (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN7302 Eleştirel Düşünce (Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN8201 Halkla İlişkiler Kampanyaları II (Ders Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN8202 İnternet Reklamcılığı II SA 1/2/0 3
ISN8203 Siyasal Reklamcılık SA 2/0/0 3
ISN8204 Yetenek Yönlendirme ve Yönetme SA 2/0/0 3
ISN8205 İletişim Danışmanlığı II (Ders Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN8206 Reklam Dili Çözümlemesi SA 1/2/0 3
ISN8207 Sözbilim ve Tartışma SA 2/0/0 3
ISN8208 Reklam Ajanslarında Organizasyon ve Yönetim (Ders Açılmayacak) SA 2/0/0 3
ISN8209 Sosyal Medya ve İçerik Pazarlaması SA 2/0/0 3
ISN8301 Kitle İletişim Hukuku (Ders Açılmayacak) SA 2/0/0 3
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BES0001 Yaşam İçin Sağlıklı Beslenme SAD 2/0/0 2
BES0002 Gıda Güvenliği SAD 2/0/0 2
BES0003 Dünya Mutfak Kültürleri SAD 2/0/0 2
CEU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
FİZU0008 Herkes İçin Modern Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0009 Patent, Tasarım ve İnovasyon SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 PLASTİK SANATLAR I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 PLASTİK SANATLAR II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRDU0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature,Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 LİDERLİK EĞİTİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 KARİYER GELİŞTİRME, PLANLAMA VE YÖNETİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0006 GİRİŞİMCİLİK II SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İLETİŞİM DİLİ SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I (Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II (Ders Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 Physics of Everyday Life SAD 2/0/0 2
PHU0008 Modern Physics For Everyone SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TDEU0002 Karşılaştırmalı Mitoloji SAD 2/0/0 2
TDEU0003 YAZARLIK ATÖLYESİ SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca 1 SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3
YMU0001 SOSYAL MEDYA VE TOPLUM SAD 2/0/0 4